SEO

Čo je to SEO? Je to optimalizácia pre vyhľadávače z anglického názvu Search Engine Optimization. Je to súbor techník, ktorý nám má zabezpečiť zlepšenie pozície vo vyhľadávači, na ktorej sa optimalizovaná webová stránka nachádza a zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch ako je napríklad Google. Ľudia často používajú aj výraz SEO optimalizácia. Po preklade však zistíme, že výraz SEO optimalizácia je nespisovná a v podstate nedáva zmysel.

SEO sa skladá z linkbuildingu, linkbaitingu, sociálnych médií, virálneho marketingu, Online PR marketingu v kombinácii so sémantickým kódovaním webu.

Najdôležitejšou súčasťou SEO sú kľúčové slová (keyword). Na základe kľúčových slov sa postupne optimalizujú jednotlivé webové stránky a podstránky celého webu. Jednu stránku optimalizujeme na jedno až maximálne 2 kľúčové slová.

Ako aj vo svete, tak aj s SEO optimalizácií máme dobré techniky a zlé techniky. V SEO sa rozdeľujú na takzvané White hat SEO techniky a Black hat SEO techniky. Ako je už z názvu jasné, tak White hat je to dobré SEO pozostávajúce z prirodzených odkazov a Black hat je to zlé SEO pozostávajúce z „toxických“ alebo pre Google podozrivých a umelých odkazov. Taktiež kvalitný katalóg firiem môže byť vhodným spôsobom tvorby odkazov pre Google

SEO môžeme rozdeliť do dvoch základných častí a to na On page a Off page. On page sú všetky faktory na optimalizovanej webovej stránke. Off page sú zase všetky faktory týkajúce sa mimo optimalizovanej webovej stránky. Pre zjednodušenie si povedzme o ktoré faktory sa jedná.

 

SEO On page faktory:

 • kvalitný názov web stránky, ktorý vystihuje čo sa nej nachádza
 • meta tagy ako sú titulok, popis, kľúčové slová, iné meta tagy
 • použitie a počet kľúčových slov na stránke
 • kód webovej stránky a rýchlosť načítania webovej stránky
 • usporiadanie stránky a obsahu webovej stránky
 • textové odkazy, popularita odkazov a popis obrázkových odkazov
 • telo webovej stránky
 • odkazy v takzvanom anchor texte a relevantnosť externých odkazov
 • rozmanitosť odkazového portfólia
 • použitie Frames, JavaScript a Flash formátov

 

SEO Off page faktory:

 • kvalita domény a URL adresy ktorá na vás odkazuje
 • site mapa stránky
 • PageRank stránky
 • sila a kvalita spätný odkazov
 • pravidelná návštevnosť webovej stránky

 

Celkovo ma Google okolo 200 SEO faktorov na základe ktorých určí na akej danej pozícií sa zobrazí vaša webová stránka.
Presné znenie vie iba samotný Google :-)

 

Seo optimalizácia sa dá robiť vo všetkých jazykoch. Akákoľvek agentúra by mala byť schopná použiť preklady rôznych stránok pri optimalizovaní webu svojho klienta. Môže sa jednať o rôzne preklady do anglického, francúzskeho, nemeckého alebo iného jazyka. Preklad do cudzej reči by mal byť najprv napísaný copywriterom a neskôr preložený tlmočníkom do cudzieho jazyka so zachovaním jazykových idióm. Jednou z najlepších prekladateľských agentúr je aj firma andreus, ktorá poskytuje svoje prekladatelske sluzby  po celom Slovensku.

 

Pokračovanie nabudúce …