SEO

Chceli by ste spropagovať svoju webovú stránku a neviete ako na to? Radi Vám poradíme. Na zlepšenie pozícií webových stránok vo vyhľadávačoch, pre zvýšenie návštevnosti a získania nových klientov slúži linkbuilding. S týmto termínom sa tiež môžete stretnúť pod označením link building , budovanie alebo tiež získavanie spätných odkazov.

Tieto spätné odkazy alebo backlinks  sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú poradie Vašej webovej stránky v internetových vyhľadávačoch.  SEO optimalizácia bez spätných odkazov nie je možná. Medzi zdroje spätných odkazov, zaraďujeme registráciu do katalógov, výmenu odkazov, nakupovanie odkazov, vydávanie PR článkov a linkbating, ktorý je prirodzeným získavaním spätných odkazov na stránku. Správcovia webstránok alebo bloggeri prirodzene odkážu na konkrétnu webovú stránku a tým získate spätný odkaz.

seo optimalizacia

Budovanie spätných odkazov alebo linkbuilding, predstavuje kostru pri každej SEO optimalizácii pre vyhľadávače. Práve proces linkubuildingu rozhoduje o tom, ako sa Vaša webová stránka bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania a koľko návštevníkov si získa.

Linkbuilding je dlhodobá práca, ktorej sa je potrebné neustále venovať, pretože konkurencia dnes útočí z každej strany. Pri budovaní spätných odkazov je dôležitá kvalita odkazov, počet odkazov, no v tomto prípade neplatí, že čím viac, tým lepšie. Výhodnejšie je mať 10 odkazov, ktoré budú kvalitné ako 100 nekvalitných. Pri linkbuildingu je ďalej dôležitý názov odkazu, pre ktorý sa používa označenie anchor text v linkách. Viditeľný text by mal obsahovať rozhodujúce, podstatné kľúčové slová, na ktoré sa SEO optimalizácia zameriava. Pre získavanie spätných odkazov je tiež dôležitá obsahová príbuznosť. Najideálnejšie je získavať spätné odkazy z webov, ktoré sú si obsahovo podobné.

V procese linkbuildingu je veľmi dôležité vykonať analýzu klienta, zamerať sa na jeho činnosť na trhu, na jeho ciele a zdroje. Nie menej dôležitá je analýza súčasného stavu webu.  A zabúdať netreba ani na prieskum  aktuálneho stavu trhu a prípadnej konkurencie. O toto všetko sa stará linkbuilder, ktorý je spojovníkom medzi Vami a Vašimi partnermi alebo zákazníkmi. Je to človek, ktorý Vám pomáha tento prehľad rozvíjať a vytvárať možnosti pre novú spoluprácu s inými vlastníkmi webových stránok.

Konečným cieľom linkbuidlingu je teda šíriť pozitívne informácie o Vašej značke a získavať si čo najefektívnejšiu návštevnosť z čo najväčšieho počtu zdrojov. Snahou linkbuildingu je tieto ciele dosiahnuť v čo najrozumnejšom časovom horizonte. Prvé výsledky sa preto očakávajú po prvom mesiaci dlhodobej, zodpovednej a aktívnej činnosti.

Ak je Vaším cieľom vypracovať sa na vedúce pozície, dajte priestor linkbuildingu!

online-marketing